Profil

Refmosegård Børnehus målsætning

  • at forene udeliv med indeliv og skabe et miljø, som giver grundlag for udviklingen af trygge og nysgerrige børn, hvor børnene lærer at tage hensyn til hinanden og deres omgivelser og naturen
  • at alle der har deres gang i børnehaven skal føle sig velkomne
  • at de voksne skal være åbne for forældres ønsker
  • at de voksne skal være opmærksom på børnegruppen og det enkelte barns trivsel
  • at de voksne skal omgås børnene med respekt
  • at være den synlige voksne, der støtter og vejleder børnene i deres udvikling og kompetence

Læs mere her: http://www.selvejerområdetdiamanten.dk/

 

- eller kom og besøg os.