Skip til hoved indholdet
    Hjem Pædagogik

Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan

Sådan arbejder vi med:

Legen har en værdi i sig selv og er en gennemgående del af at gå i Børnehuset Refmosegård.

Vi forstår læring bredt, og læring sker f.eks. gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen, og ved at blive udfordret.

Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for.

Vi ser legen som noget sjovt, noget alvorligt, noget børnene gør, fordi de ikke kan lade være, noget udfordrende, en kontekst hvor barnet lærer hvem det er i samspil med andre, en arena hvor gode ideer blandt kammerater opstår og udvikler sig, noget rart.

Legen er hvor barnet og børnegruppen oplever sig opslugt – uden fornemmelse for tid og sted, noget man gør sammen med andre eller alene, et fantasiunivers uden grænser, noget spændende og farligt, en arena hvor børnedemokratiet udspiller sig i forhandling.

Legen er også udtryk for hvad børnene er optaget af, hvordan de ser omverdenen og hinanden.

Vi har fokus på legen i vores planlægning, i vores legemiljøer, i vores tolerance for ”legelarm”, i voksen- og børneinteraktioner, og i vores tilgang til selvhjulpenhed.

Legen foregår således hele dagen, ind og ud af forskellige typer leg og kontekster, i kortere og længere forløb.

Uden for legen har vi de styrede aktiviteter. Her har pædagogen styringen, og tilrettelægger aktiviteten ud fra et på forhånd fastlagt læringsmål.

Børnene har mulighed for fordybelse i forskellige lege og vi hjælper med at understøtte dette, ved at gå foran ved siden af og bagved.

De fysiske læringsmiljøer skal invitere til leg så børnene ved hvad og hvordan legeredskaberne kan understøtte legen.

Vi arbejder løbende med at sikre at vores fysiske rammer indbyder til leg, der fanger og motiverer børnene til at udforske og udfordre dem selv i legen.

Vi skaber plads til både stille og vilde lege, og sikrer, at det sker på en hensigtsmæssig måde for alle.

Vi arbejder med legezoner. Legezoner er områder, der indrettes, så det er tydelig for børnene hvilken leg, der bliver indbudt til.

Det kan f.eks. være borde med legoplader, kasser med LEGO, og billeder til inspiration.

På samme måde bruger vi også vores store legepladser til at skabe rum for mange forskellige aktiviteter.

Vi har rig mulighed for at udforske naturen, både ved at observere og tale om de tydelige ting som bladene, der kommer frem og falder af træerne, men der er også gode hjørner hvis man vil grave efter regnorme og andre små dyr.

Vores sanser kommer i spil, når vi sidder med bare tæer i sandkassen, når vi mærker græsset kilde under tæerne, og når vi undersøger hvor våde man egentlig kan blive i sådan en vandpyt

Refmosegård Børnehus
Møllevej 10b, Fløng
2640 Hedehusene

Telefon : 43 35 31 92 / 43 35 31 80

Leder : Anders Thiim Pedersen
e-mail: Anderstpe@htk.dk

Mandag til torsdag : kl. 6.00 - 17.00

Fredag : kl. 6.15 - 16.30

Lukkedage