Skip til hoved indholdet
    Hjem Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

Sådan samarbejder vi med forældrene:

Vores forældresamarbejde har fokus på at styrke jeres barn - både i forhold til trivsel og til læring. Vi ser jer forældre som vores primære samarbejdspartnere vedrørende jeres børn. 

Høje Taastrup kommune anvender vi Rambøll Dialog, som er et databaseret og fælles redskab for personale og forældre, til at understøtte den gode forældresamtale om jeres barns trivsel, læring og udvikling. 

Det foregår ved, at I før en samtale om jeres barn inviteres til at besvare et spørgeskema, som I får tilsendt som et link i en mail.

Der er spørgsmål om jeres vurdering af jeres barns kompetencer ud fra:

  • Sprog
  • Krop og bevægelse - Sociale kompetencer
  • Personlige kompetencer
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Natur og naturfænomener

Der er også spørgsmål om jeres vurdering af jeres barns generelle trivsel og sundhed, samt jeres vurdering af det pædagogiske miljø i Refmosegård.

Skemaet er udformet, så det følger et barns almindelige udvikling og spørgsmålene ændrer sig derfor i takt med, at barnet bliver ældre. Der vil være en årlig samtale om jeres barn, der tager udgangspunkt i jeres svar og personalets svar på de samme spørgsmål.

Sprogtrappen er et andet pædagogisk redskab, som anvendes i Høje Taastrup kommunes dagtilbud. Redskabet vurderer jeres barns sproglige udvikling indtil det har nået et niveau, der svarer til 3,2 år. Sprogtrappen udarbejdes af pædagogisk personale. Oftest laves sprogtrappen i vuggestuen eller i dagplejen, men er også et redskab der kan bruges i børnehaven, hvis der opstår usikkerhed om barnets sproglige udvikling.

Når jeres barn fylder 5 år, foretager vi desuden en obligatorisk sprogvurdering, der vurderer jeres barns sproglige forudsætninger for at lære at læse. Hvis der er opmærksomhedspunkter og fokusområder i forhold til jeres barns sproglige udvikling, afholder vi en samtale om det.

I selvejerområdet Diamanten har vi en Område bestyrelse, hvor der sidder formand og næstformænd fra alle forældrerådene.

Desuden sidder der 2 personalerepræsentanter, 3 lederrepræsentanter og 2 konsulenter.

Der vælges blandt alle formænd og næstformænd, en formand og en næstformand for bestyrelsen.

Område bestyrelsen mødes ca. 6 gange årligt. Et møde er cirka 3 timers varighed.

Områdebestyrelsen for det selvejende område Diamanten er arbejdsgivere for ledere og personale, og har derfor en særlig vigtig forpligtigelse.

De er samtidig også økonomisk ansvarlige for at Diamantens budget overholdes.

Derudover er de medskabende i at sætte de pædagogiske principper for dagligdagen i vores 6 institutioner.

Der er valg 1 gang årligt til bestyrelsen.

Alle Diamantens institutioner har desuden forældreråd.

Her er der også valg en gang årligt, hvor der vælges formand, næstformand, medlemmer og suppleanter.

Der sidder også 1-2 personalerepræsentanter samt leder.

Forældrerådet mødes ca. 5 gange årligt i 2 timer.
Ud over møderne bliver forældrerådet inviteret til at hjælpe ved afvikling af aktiviteter, såsom sommerfesten.

Vi afholder forældremøde 1 gang årligt og altid i foråret.

Forældremødet kan både være ude på de respektive stuer, hvor personalet fortæller om hverdagen,

eller hvor vi inviterer en ekstern fagperson ind og holder et oplæg som kunne være interessant for jer forældre.

Det er også i forlængelse af vores forældremøde, at vi afholder valg til forældrerådet og bestyrelsen.

Refmosegård Børnehus
Møllevej 10b, Fløng
2640 Hedehusene

Telefon : 43 35 31 92 / 43 35 31 80

Leder : Anders Thiim Pedersen
e-mail: Anderstpe@htk.dk

Mandag til torsdag : kl. 6.00 - 17.00

Fredag : kl. 6.15 - 16.30

Lukkedage